Αυτοί είναι ευτυχείς με το αποτελέσμα.

English Translation

They are happy with the result.

I believe the accent is misplaced - typo? - and it should be αποτέλεσμα.