Πες μας ένα τραγουδάκι.

German Translation

Sing uns ein Liedchen.

τραγουδήστε μας ένα τραγουδάκι, seems a little better. The translation also says “sing us a little song” as opposed to the Greek, “tell us a little song”

So I was wondering about this, and looked it up. It turns out that ‘Ένα τραγούδι πες μου ακόμα’ is the name of a well-known (I guess) traditional Greek song. I am not sure if there is some subtle difference when you use ‘πες’, but I also found it here: Πες μας ένα τραγούδι που δεν θα είχες ακούσει ποτέ αν δεν υπήρχε το YouTube | LiFO

1 Like

So, “Tell us a little song” is probably proper in Greek. Thanks for looking into it!!