Το αλκοόλ είναι επιβλαβής για την υγεία.

English Translation

Alcohol is harmful to health.

I think this should be spelled επιβλαβές, because το αλκοόλ is neuter. The question has been raised, but not answered, on Tatoeba.