Δεν ξεχάσε να του μιλήσεις αύριο.

English Translation

Don’t forget to talk to him tomorrow.

The Greek sentence is messed up in a major way, and I have reported it. It has been edited on tatoeba. The corrected sentence is Μην ξεχάσεις να του μιλήσεις αύριο.