הייתי מקצה לכך את היום אילו היית מודיע לי בעוד מועד.

הקצה (hif’il)

English Translation

I would have set aside the day for it if you’d told me ahead of time.