Ο σύζυγος της καν δεν ξέρει γιατί αυτή πέθανε.

English Translation

His wife doesn’t even know why he died.

Her husband doesn’t even know why she died. σωστά?

The Greek sentence doesn’t sound quite right to me and has been edited on Tatoeba. The edited sentence is Η σύζυγός του ούτε καν γνωρίζει γιατί πέθανε. The English ‘Her husband doesn’t even know why she died’ is (I believe) correct for that Greek.

1 Like

Oops. My bad. There were two similar sentences and I referenced the wrong one. Η σύζυγός του is ‘his wife’, not ‘her husband’.

1 Like