Αυτά τα παπούτσια δεν με βολεύουν.

English Translation

These shoes don’t fit my feet.

I believe that δεν με βολεύουν here doesn’t mean ‘they don’t fit’, as in size. It means ‘they don’t suit me’, as in color, style, type, etc. It could be idiomatic, but I can’t find this use on Glosbe.

You are wrong, just like into a dictionary like Wiktionary. From my limited knowledge, your meaning would be expressed as “Δεν μου πάνε”.