Ο Γιώργος είναι πολύ κουτσομπόλης.

English Translation

George is quite talkative.

The translation for κουτσομπόλης should probably be ‘gossipy’, or ‘a big gossip’. The adjective ‘talkative’ in English tends to have a neutral or slightly positive connotation which I believe κουτσομπόλης lacks. On Glosbe, I couldn’t find an instance where ‘talkative’ was translated into Greek as κουτσομπόλης. Most commonly ομιλητικός was used, or φλύαρος.