Πήγανε σινεμά χτες το βραδύ.

English Translation

They went to the movies last night.

Βράδυ is the accentuation that I learned. I don’t know if this is an accepted variant.