Φαίνεσαι πολύ νυσταγμένος.

English Translation

You look very tired.

If I am recalling earlier Greek lessons correctly, the English ‘tired’ is not correct for νυσταγμένος. ‘Sleepy’ or ‘drowsy’ is better. For ‘tired’, κουρασμένος is commonly used.