Σκέφτεσαι σοβαρά να παραιτηθείς τη δουλειά σου;

English Translation

Are you seriously thinking about quitting your job?

This sentence has been deleted on Tatoeba. My impression is that it is much more common to say παραιτηθείς από rather than the verb alone, but I am not sure. That may be why it was deleted, but again - we need a native speaker.