הוא ענייה, אבל היא מאושרת.

English Translation

She is poor, but she is happy.

This needs to be:

היא ענייה, אבל היא מאושרת.

There may be multiple instances of this sentence that need to be updated.

English Translation

She is poor, but she is happy.

I think the other instance (which uses the spelling עניה instead of ענייה) has been updated.