Σπουδάσατε χθές;

English Translation

Did you study yesterday?

This is incorrect in Greek and has been corrected on Tatoeba. You typically do not use the verb σπουδάζω in this context, with χθες implying a study session. You would use διαβάζω or μελετάω. Σπουδάζω corresponds more to the American ‘I majored in’, or a phrase like ‘I studied medicine at the University of London’, etc.

1 Like