Αυτός είπε στους μαθητές να είναι ήσυχο.

English Translation

He told the students to be quiet.

I am fairly certain that the Greek is incorrect. It has been corrected on Tatoeba (Αυτός είπε στους μαθητές να κάνουν ησυχία.) by a native speaker. This is a real problem with Tatoeba, unfortunately, especially with less common languages like Greek - bad sentences don’t always get caught quickly.