Ο Αχιλλέας ήταν αρχαίος ελληνικός ήρωας.

English Translation

Achilles was an ancient Greek hero.

The Greek is incorrect in this sentence and has been corrected on tatoeba. When referring to a human being you do not use the adjective form for a thing. Thus we can have η ελληνική γλώσσα but always Έλληνας ήρωας.