Εχεις χάσει το μυαλό σου;

The verb Έχεις is missing its tonus