Βλέπω ότι είσαι απασχολημένη.

I see (that) you are busy = present tense.
“I see that you’ve been busy” possibly translates as Βλέπω ότι ήσουν απασχολημένη or Βλέπω ότι έχεις πάει απασχολημένη = present perfect tense

English Translation

I see you’ve been busy.

That’s how I read it too, Alan.