המשכנו במשא ומן עם החברה.

English Translation

We continued negotiations with the company.

This should be:
המשכנו במשא ומתן עם החברה.

It has been fixed at Tatoeba.