Ο πατέρας της του άφησε το σπίτι στη διαθήκη του.

Her father left him the house in his will.