Γιατί άργησες σήμερα το πρωί;

Why are you late this morning?