Δεν είναι τίποτε περισσότερο από γραμματέας.

Δεν είναι παρά ένας υπάλληλος.