Η Μόνικα δε διάβασε πάρα πολύ.

Monica did not read too much.