Χρειάζεται να σας κάνω μερικές ερωτήσεις.

Πρέπει να σας κάνω μερικές ερωτήσεις.