Με ρώτησησε αν γνώρισα τη διεύθυνση του Τομ.

Με ρώτησε αν γνώρισα τη διεύθυνση του Τομ.