אני יודע איך ליישב את ההדורים.

English Translation

I know how to settle this.

ליישר הדורים