Μπορώ να σε βοηθήσω;

German Translation

Kann ich dir helfen?

Kann ich dir helfen?