תחזור הביתה לפני שמחשיך.

English Translation

Come home before it gets dark.

תחזור הביתה לפני שיחשיך.

?