Με ρώτησησε αν γνώριζα τη διεύθυνση του Τομ.

English Translation

She asked me if I knew Tom’s address.

I think this should be ρώτησε and not ρωτήσησε. I have put in a request for clarification at tatoeba.