הכל התחיל הניסוי עם כוונות טובות.

English Translation

It all started with a well-intentioned experiment.

Is the Hebrew sentence correct? It feels like a word might be missing.