Αυτός έκλεψε ένα ποδήλατο από έναν μαθητή.

English Translation

He stole a motorcycle from a student.

ποδήλατο - bicycle, not motorcycle