בוודאי אף אחד לא יחפש את המשפט הזה.

English Translation

Surely no one will look for this sentence.

Well, I surely look it out for making my Hebrew verbs deck. Thank you!

1 Like