Как се казвате?

ка́звам, ка́зваш, ка́зва, ка́зваме, ка́звате, ка́зват