Το περισσότερο μου αρέσει η άνοιξη.

should be spring not fall…σωστά