Μου φαίνεται, ότι δεν βοηθάς συχνά τους άλλους άνθρωπους.

[details=“English Translation”]You never seem to spend much time helping others.[/details]The accent on the cloze word should be on the second syllable: ανθρώπους. It’s possible this is an acceptable variant, but άνθρωπος seems to be one of those very old words (used since Homer) that uses the classical Greek rules of accent.