אני מתגעגע לבית הספר התיכון.

Should be I miss High school