Αρχίζω να χάσω την υπομονή μου.

English Translation

I’m beginning to lose my patience.

The Greek has been corrected to ‘ . . . να χάνω’ on tatoeba. Generally, a verb of starting (αρχίζω) is followed by the continuous subjunctive.

1 Like