Το ποντίκι που σκότωσε η γάτα, που κυνήγησε ο σκύλος, έφαγε το κριθάρι

English Translation

The rat the cat the dog chased killed ate the malt

There are two issues with the English translation. (1) the cloze word κριθάρι refers more specifically to barley. ‘Malt’ has a separate word in Greek: η βύνη. (2) The English translation is not sensible English; this has been noted on tatoeba. The correct translation might be something like ‘The dog chased the cat, who killed the rat, who ate the barley.’