Χρειάζομαι περισσότερα παραδείγματα για να γνωρίζουν πώς χρησιμοποιείται αυτή η λέξη.

English Translation

I need more examples to know how this word is used.

The Greek sentence is incorrect and has been corrected on tatoeba. It should be Χρειάζομαι περισσότερα παραδείγματα για να ξέρω πώς χρησιμοποιείται αυτή η λέξη.