Η ζωή ξεκινά όταν συνειδητοποιήσουμε πιοι έιμαστε πραγματικά.

English Translation

Life begins when we realize who we really are.

The spelling of the cloze word should be είμαστε not έιμαστε. Because of this, it is also pronounced slightly incorrectly.

English Translation

Life begins when we realize who we really are.

The word ‘πιοι᾽ is also misspelled. It should be ‘ποιοι’ and has been corrected on tatoeba.