היי, מישהו שם?

The voice recording is funny to say the least

1 Like
English Translation

Hello, is there anybody there?

Reminds me of Kirk Cousins