Οι πρόφυγες υπέφεραν σωματικά και ψυχολογικά.

I think the spelling should be πρόσφυγες rather than πρόφυγες. I have noted this on tatoeba, and will see if anyone responds.

I have a reply from tatoeba, and the spelling should be πρόσφυγες.