Ο σκύλος γαυγίζει.

English Translation

The dog is barking.

The standard spelling for this verb is γαβγίζει. The spelling above does not seem to be regularly used.