Αυτή ήταν πολύ ανυπόμονη να δει την κόρη της.

The English translation should be ‘She was very impatient to see her daughter.’