Μη χώνεις τη μύτη σε ξένο βάζο.

I am not sure about this idiom, and would welcome comment by a native Greek speaker. The ‘μη χώνεις τη μύτη’ seems common, and corresponds well to ‘don’t stick your nose into’ [something which isn’t your business]. It’s the ξένο βάζο part that I’m not sure about - this particular use seems to be one sentence started on tatoeba, which then proliferated on-line.