Πόσα περιοδικά βρίσκονται πάνω στο τραπέζι;

Τραπέζι would more commonly be translated ‘table’.