Συναντώ πολλοί άνθρωποι.

This is (very) wrong and has been corrected on tatoeba. The ‘many people’ should be in the accusative; they are not the subject of the sentence. To whit: Συναντάω πολλούς ανθρώπους.