Δάγκωσα τη γλώσσα μου.

This seems to be similar to the case in English; it can be literal or an idiom for something like ‘I kept myself from saying anything.’