Ένας κούκος δε φέρνει την άνοιξη.

This is confirmed as a saying in Greek, but κούκος is ‘cuckoo’, not swallow. Swallow is (as best I can tell) χελιδόνι.