Δεν έμεινε κανένας.

looks like “no one stayed” to me,