לא הייתי עושה דבר.

wrong translation. I didn’t do anything